คำสาปหกประการสำหรับผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ขายคำอธิษฐาน

posted in: Thai | 0

    Makko Musagara   คำสาปหกประการสำหรับผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ขายคำอธิษฐาน บทความนี้มีไว้เพื่อเตือนผู้รับใช้ทุกคนที่รับใช้ในราชอาณาจักรของพระเจ้า นรกกำลังรอผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เรียกร้องเงินเพื่อให้บริการโดยใช้ของกำนัลที่พระเจ้ามอบให้โดยเสรี บทความนี้แสดงคำสาปหกประการต่อผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ต้องการเงินก่อนอธิษฐานเพื่อผู้คน นี่คือคำถามสำคัญ พระเยซูคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ พร้อมด้วยทูตสวรรค์ของพระเจ้ากำลังถามคำถามนี้กับผู้รับใช้ของพระเจ้าทั้งหมด: “คุณจ่ายให้พระเจ้าพระบิดาของเราเป็นเงินเท่าไหร่สำหรับของประทานฝ่ายวิญญาณที่พระองค์มอบให้คุณ? ถ้าคุณจ่ายจริง โปรดบอกจำนวนเงินทั้งหมดให้เราทราบเพื่อที่พระบิดาในสวรรค์จะคืนเงินให้คุณทันที” พระเยซูคริสต์กำลังถามคุณ พระเยซูคริสต์กำลังถามคำถามนี้กับผู้รับใช้ของพระเจ้าทุกคน: “คุณลืมสิ่งที่ฉันบอกคุณในแมทธิว 10:8 แล้วหรือยัง” อ่านข้อนี้และดู หากคุณไม่มีพระคัมภีร์อยู่กับคุณในตอนนี้ ข้อความนี้กล่าวว่า: “8 จงรักษาคนป่วยไข้ สั่งให้คนตายฟื้นคืนชีวิต รักษาคนโรคเรื้อน ขับพวกมาร[a] ในเมื่อเจ้าได้รับมาโดยเปล่า เจ้าก็จงให้โดยเปล่า “ แมทธิว 10:8 ต่อไปนี้เป็นคำสาปหกประการสำหรับผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ขายคำอธิษฐาน ความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคั่ง หากคุณรีดไถเงิน พันธกิจคริสเตียนของคุณจะไม่เห็นความเจริญรุ่งเรืองที่คุณต้องการ มั่งคั่งและเงินทอง คุณจะไม่มีวันได้ความร่ำรวยที่แท้จริงที่คุณใฝ่ฝันอยากจะได้รับมาโดยตลอด … Continued