คำสาปหกประการสำหรับผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ขายคำอธิษฐาน

posted in: Thai | 0
Share this:
คำสาปหกประการสำหรับผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ขายคำอธิษฐาน
นรกกำลังรอผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ขายคำอธิษฐาน

 

 

Makko Musagara

 

คำสาปหกประการสำหรับผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ขายคำอธิษฐาน

บทความนี้มีไว้เพื่อเตือนผู้รับใช้ทุกคนที่รับใช้ในราชอาณาจักรของพระเจ้า นรกกำลังรอผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เรียกร้องเงินเพื่อให้บริการโดยใช้ของกำนัลที่พระเจ้ามอบให้โดยเสรี

บทความนี้แสดงคำสาปหกประการต่อผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ต้องการเงินก่อนอธิษฐานเพื่อผู้คน

นี่คือคำถามสำคัญ

พระเยซูคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ พร้อมด้วยทูตสวรรค์ของพระเจ้ากำลังถามคำถามนี้กับผู้รับใช้ของพระเจ้าทั้งหมด:

คุณจ่ายให้พระเจ้าพระบิดาของเราเป็นเงินเท่าไหร่สำหรับของประทานฝ่ายวิญญาณที่พระองค์มอบให้คุณ?
ถ้าคุณจ่ายจริง
โปรดบอกจำนวนเงินทั้งหมดให้เราทราบเพื่อที่พระบิดาในสวรรค์จะคืนเงินให้คุณทันที

พระเยซูคริสต์กำลังถามคุณ

พระเยซูคริสต์กำลังถามคำถามนี้กับผู้รับใช้ของพระเจ้าทุกคน:

“คุณลืมสิ่งที่ฉันบอกคุณในแมทธิว 10:8 แล้วหรือยัง”

อ่านข้อนี้และดู หากคุณไม่มีพระคัมภีร์อยู่กับคุณในตอนนี้ ข้อความนี้กล่าวว่า:

8 จงรักษาคนป่วยไข้ สั่งให้คนตายฟื้นคืนชีวิต รักษาคนโรคเรื้อน ขับพวกมาร[a]

ในเมื่อเจ้าได้รับมาโดยเปล่า เจ้าก็จงให้โดยเปล่า

แมทธิว 10:8

ต่อไปนี้เป็นคำสาปหกประการสำหรับผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ขายคำอธิษฐาน

ความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคั่ง

หากคุณรีดไถเงิน พันธกิจคริสเตียนของคุณจะไม่เห็นความเจริญรุ่งเรืองที่คุณต้องการ

มั่งคั่งและเงินทอง

คุณจะไม่มีวันได้ความร่ำรวยที่แท้จริงที่คุณใฝ่ฝันอยากจะได้รับมาโดยตลอด ถ้าคุณรวยขึ้น ความมั่งคั่งเหล่านั้นมาจากอาณาจักรของมาร

ให้เกียรติและเคารพ

เกียรติและความเคารพทั้งหมดมาจากพระเจ้าพระบิดา คุณจะไม่ได้รับเกียรติในโลกนี้ถ้าคุณต้องการเงินสำหรับการสวดมนต์ของคุณ

ผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เรียกร้องเงินจากคนยากจน

พระเจ้าสาปแช่งคุณหากคุณต้องการเงินจากคนยากจนก่อนที่คุณจะอธิษฐานเผื่อพวกเขา

 

คำสาปหกประการสำหรับผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ขายคำอธิษฐาน
พระเจ้าสาปแช่งคุณหากคุณต้องการเงินจากคนยากจนก่อนที่คุณจะอธิษฐานเผื่อพวกเขา

 

พระเจ้าสาปแช่งคุณหากคุณต้องการเงินจากคนยากจนก่อนที่คุณจะอธิษฐานเผื่อพวกเขา

เข้าสวรรค์.

เว้นแต่ผู้รับใช้ของพระเจ้าจะกลับใจ ผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ขายคำอธิษฐานของเขาจะไม่มีวันเข้าสู่สวรรค์

นรกกำลังรอคุณอยู่

นรกและความทุกข์ทรมานชั่วนิรันดร์กำลังรอผู้รับใช้ของพระเจ้าที่รีดไถเงินจากผู้คน

คุณได้รับของขวัญจากพระเจ้าฟรี ให้ออกอย่างอิสระ

พระเจ้าได้มอบของประทานฝ่ายวิญญาณที่คุณมีให้กับคุณอย่างอิสระ ด้วยเหตุนี้ อธิษฐานเผื่อผู้คนโดยไม่คิดเงิน

 

 

 

 

และขอพระองคน์ ําเราไปให้พน้ จากสงิ่ ยั่วย

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *